නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

තොල් පෙති විතරක් පලමු හාදුවෙන් - tholpethi witharak (ශෂිකා නිසංසලා)


shasika nisansala song lyrics


තොල් පෙති විතරක් පලමු හාදුවෙන් තෙමන්න..
සේපාලිකා මලකට රෑ තනියම හිනා වෙන්න...//
පුර හඳ එක්ක එන්න නිල් අහසට...

විරහී හදවත් සඳුන් උනා..
සිහිලැල් කොට..
නෙතු වියන් ලගට පලවා සුදු මුතුලැල් පොට..
පුර හඳ එක්ක එන්න නිල් අහසට...

තොල් පෙති විතරක් පලමු හාදුවෙන් තෙමන්න..
සේපාලිකා මලකට රෑ තනියම හිනා වෙන්න...
පුර හඳ එක්ක එන්න නිල් අහසට...

කටු කම්බි පවුරු පදනම් නොපෙනී සදහට...
එක යායක් වෙයි මුලු ලෝකය හඳ එලියට...//
පුර හඳ එක්ක එන්න නිල් අහසට...

තොල් පෙති විතරක් පලමු හාදුවෙන් තෙමන්න..
සේපාලිකා මලකට රෑ තනියම හිනා වෙන්න...//
පුර හඳ එක්ක එන්න නිල් අහසට...///

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X