නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

හිත රිදවනා - Hitha ridawana (Sanka Dineth)හිත රිදවනා සුසුමක් වගේ නෙත හඩවනා කදුලක් දිගේ
හිත රිදවනා සුසුමක් වගේ නෙත හඩවනා කදුලක් දිගේ
හැබැහින් නැතත් හීනෙන් වගේ ඇයි දැයි කියන්නකෝ මා හැරගියේ
නුඹ ලඟ නැති දා ////

හිත දුවනවා හැමතැන මගේ හිත පිරෙනවා සුවදින් ඔබේ
හිත දුවනවා හැමතැන මගේ හිත පිරෙනවා සුවදින් ඔබේ
බැලු බැලු අතේ ඔබෙ රුව වගේ
ඇයි මේ පෙනෙන්නේ මට ඒ වගේ
නුඹ ලඟ නැති දා ////

හිත දවනවා මතකය ඔබේ
දින ගෙවෙනවා හීනෙන් වගේ
හිත දවනවා මතකය ඔබේ
දින ගෙවෙනවා හීනෙන් වගේ
දවසක ඇවිත් ලඟටම මගේ
මොහොතක් ඉදින්නකො ඉස්සර වගේ
නුඹ ලඟ නැති දා ////

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X