නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

නිසංසල සඳක් පැතුම් මල් ගොඩක් - nisansala sandak (ශෂිකා නිසංසලා)


shasika nisansala song lyrics


නිසංසල සඳක් පැතුම් මල් ගොඩක්
සුපෙම්බර හඬක් ලඟ සිත නැවතෙනා හැඩක්...//

හමුවෙලා හවස දොළදෙණියේ කුඹුර ළඟ....
ඔබ කතා කළා රංමැණිකේ කියා මට
මම මුතු මැණිකේ.....
ඔබට විතරම විතරයි රංමැණිකේ.....

නිසංසල සඳක්......

පීදිලා දිලෙන ඔය රන්වන් කරල් දැක...
අම්මලා වුනත් විරසක වෙනවා ද හෙට..
සුදු කරල් එපා.....
ඔබගෙයි මගෙයි පෙම් කෙතට.....

නිසංසල සඳක් .......//

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X