නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

ගිම්හාන කාලේ සිත්යායෙ ගෑවිලා - gimhana kale (ශෂිකා නිසංසලා)


shasika nisansala song lyrics


ගිම්හාන කාලේ සිත්යායෙ ගෑවිලා
ලංවේද මා ආයේ දෑසේ
සිත් මාගේ පෑරේද වස්සානෙ වාගේ
සංකා නොදී පාව ඒදෝ මා සොයා

තිර වේදනා ගෙනා පාව ගිය පාළු ජීවිතේ
යලි චෝදනා එපා දෑත බැදි සීත හෝරාවේ
හද යාවෙලා සදා පෑහි ඉමු මේ වාගේ
පිදු ආදරේ නිසා මාගේ හද ආශාවේ

නන්නාද වේ සිනා සෘගාරෙ වෑහෙනා
සංතාප හෝරාව පාවීලා
නින්දාද පාවේලා පින්තාරෙ ගෑවිලා
කැන්දා ගෙනා හීන ගෑවෙයි රෑ පුරා

නිස්සාර කාරනා ඇස්ගාව තෝරලා
හිංසාව නැ මාව පාරාලා
සිත්මාගේ සාදලා සත්පාට ගාවලා
කැන්දා ගෙනා හීන ගෑවෙයි රෑ පුරා


එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X