නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

සමනල වැව පුරවන්නට - samanala wewa purawannata (කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ - karunarathna diwulgane)


Karunarathna diulgane sinhala song lyrics


සමනල වැව පුරවන්නට
බෙලිහුල් ඔය ගලා ඇවිත්
ආදර කඳු තරණය කර
දෙහෙදක් අද වෙන්ව ගිහින්....
සුවඳ හදේ රඳවලා
යන්න ගිහිල්ලා...
සුවඳ හදේ රඳවලා
යන්න ගිහිල්ලා...

පහන් තරුව පායාවිත්
ඔබ එන බව පවසන විට
සරසවියේ රෑනින් ඔබ ඉගිල ගිහිල්ලා....
සුවඳ හදේ රඳවලා
යන්න ගිහිල්ලා...
සුවඳ හදේ රඳවලා
යන්න ගිහිල්ලා...

පෙරදින අපි හමු වූ තැන
නටබුන් පමණකි කඳුලක
කඳු අතරේ වළාරොදක
ඔබ සැඟවීලා....
සුවඳ හදේ රඳවලා
යන්න ගිහිල්ලා...
සුවඳ හදේ රඳවලා
යන්න ගිහිල්ලා

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X