නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

ඔබ මැව්වෙ මටමයිලූ - oba mawwe matamai (රොමේෂ් සුගතපාල - romesh sugathapala)


Romesh Sugathapala sinhala song lyrics


ඔබ මැව්වෙ මටමයිලූ
මා මැව්වේ ඔබටමලූ
අපි දෙන්නට දෙන්නා මාවා තියෙන්නේ
අපිටම විතරයිලූ
ඔබගෙයි මගෙයි ආදරය මේ
කොයිතරම් දුරද මංදා
මගෙ තැන අරන් ඔය ජීවිතේ
වෙනකෙනෙක් ඇද්ද මංදා

මේ අන්තිම ආදරයයි
ඒ ඇත්තේ චරිත දෙකයි
ඒ ඔබයි මමයි විතරයි
පිට කවුරුත් නෑ සත්තයි.....//

ඇස් ඉදිරියෙ වෙච්ච පොරොන්දූ
කඩකරලා වෙලා මුරන්ඩූ
මා හයියෙන් ගෙරුවත් නන් වූ
අරගත්තේ නෑ මං වාඩූ
ඔබගෙයි මගෙයි ආදරයමේ
කොයිතරම් දුරද මංදා
මගෙතැන අරන් ඔය ජීවිතේ
වෙන කෙනෙක් ඇද්ද මංදා

මේ අන්තිම ආදරයයි
ඒ ඇත්තේ චරිත දෙකයි
ඒ ඔබයි මමයි විතරයි
පිට කවුරුත් නෑ සත්තයි....//

හිත පතුලේ හීන කැලැත්තූ
හේතුව බොරු කේලම් කදුලූ
අපි ප් රේමය නොකරන් පලුදූ
අපි හිමිවේ අපිටයි නන්දූ
ඔබගෙයි මගෙයි ආදරයමේ
කොයිතරම් දුරද මංදා
මගෙතැන අරන් ඔය ජීවිතේ
වෙන කෙනෙක් ඇද්ද මංදා

මේ අන්තිම ආදරයයි
ඒ ඇත්තේ චරිත දෙකයි
ඒ ඔබයි මමයි විතරයි
පිට කවුරුත් නෑ සත්තයි....//

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X