නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

මගෙ ජීවිතේ සතුට රැදී තිබුනේ - mage jiwithe sathuta (දයාන් විතාරණ - dayan witharana)


dayan vithara sinhala song lyrics


මගෙ ජීවිතේ
සතුට රැදී තිබුනේ...

තව කෙනෙකුන්ගේ
නෙත් සඟලේ යැයි...
හසරැල්ලේ යැයි.. සිතුවේ නෑ....
දැනුනේ නෑ... ඔබ.. දකින තුරා...

සුන්රයි සිතුව සියලුම දෙයට වඩා...
සුන්දරයි ඔබ...
අහින්සකයි කී හැමදේකටම වඩා..
අහින්සකයි නුබ...
මටම හිමිවෙලා... මාලග ඉන්න සඳා...

මගෙ ජීවිතේ
සතුට රැදී තිබුනේ...

තව කෙනෙකුන්ගේ
නෙත් සඟලේ යැයි...
හසරැල්ලේ යැයි.. සිතුවේ නෑ....
දැනුනේ නෑ... ඔබ.. දකින තුරා...

අස්තිරයි සිතු සියලු දෙයම ගොලුවී...
ඉස්තිරයි ඔබ...
කවි සිතකැයි කී මගෙ සිත පාලු මැකී...
හිනැහෙනවා ඔබ..
මටම හිමිවෙලා... මාලග ඉන්න සඳා...

මගෙ ජීවිතේ
සතුට රැදී තිබුනේ...

තව කෙනෙකුන්ගේ
නෙත් සඟලේ යැයි...
හසරැල්ලේ යැයි.. සිතුවේ නෑ....
දැනුනේ නෑ... ඔබ.. දකින තුරා...

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X