නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

මා ප්‍රාර්ථනා ආශාවෝ - ma prarthana (ඇන්ජලින් ගුණතිලක - anjaleen gunathilaka)


මා ප් රාර්ථනා ආශාවෝ
ආරාධනා ඇසුවාදෝ
පෙර ආත්මයේ පැතුවාදෝ
මේ ආත්මයේ හමුවීදෝ

දිළි දිළි දිළි දෙනෙතේ නුරා කැන් දිළේ
සැලි සැලි සැලි දෙතොලේ සිනා කැන් සැලේ
රැදි රැදි රැදි තුරුලේ වෙලි පෙම් බදේ
බැදි බැදි බැදි වෙසෙමී සදා කල් ප් රියේ
මනහාරී වනරේඛා යාවී පාවේ
මනලෝලි බිගු දෑලේ පෙම් ගී රාවේ

මා ප් රාර්ථනා ආශාවෝ
ආරාධනා ඇසුවාදෝ
පෙර ආත්මයේ පැතුවාදෝ 
මේ ආත්මයේ හමුවීදෝ

පෙණ රැළි රැළි විහිදී පැතුම් සාගරේ
දිය සුළි සුළි කැරකේ හැගුම් යා කෙරේ
රස සිතිවිලි අතරේ සුපෙම් මාවතේ
ඔබ අත ගෙන ගෙවමී යොවුන් ජීවිතේ
රසකාමී අනුරාගී වු පෙම් ලෝකේ
මදුරාවී ඔබමාගේ මේ සංසාරේ

මා ප් රාර්ථනා ආශාවෝ
ආරාධනා ඇසුවාදෝ
පෙර ආත්මයේ පැතුවාදෝ 
මේ ආත්මයේ හමුවීදෝ

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X