නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

ආත්මයෙන් ආත්මයේ - Athmaye athmaye (Athula Sri Gamage)


ආත්මයෙන් ආත්මයේ මා ඹබේ වේවි නම්
ප්‍රාර්ථනා පුරමු සංසාරේ සෑමදා මේ ‍ලෙසින්
සෑමදා මේ ‍ලෙසින්..//

තරුවක් ව‍ගෙ දිලුනා හදේ දෑසේ ආලෝකේදි..//
තනිවී හිඳින්නෑ ඹබ මා  ලඟින්මයි
මෙය වේ සැබෑ ආදරේ..

ආත්මයෙන් ආත්මයේ...

සුවයක් දැනේ ඹබගේ සෙවනේ වේදනාවන් නොවේ..//
සැනසුම් සුවේ ඹබගෙන්ම වේ
අපගේ පැතුම් ලෝකයේ..

ආත්මයෙන් ආත්මයේ...

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X