නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

මල් මුතුලැල් - Mal muthuwal (Jagath ,Uresha)


මල් මුතුලැල් නිල් තුරු වැල්
Supun Ayeshmantha and Thilini Malkaසකුණ විජිතයේ
මා සඟවා තබයි ඔබේ රාජධානියේ
ඇල් ගඟුලැල් නිල් දියරැල් සිහින නිම්නයේ
මා සිතගාවමයි ඔබේ තාරකාවියේ
හෝ හෝ හෝ හෝ //
ම් ම් ම් ම් ම්

නිල් නුගුවිල් පුන් සඳ රැල් ඉතිරෙනා
මේ හසකැන් දේදුණුවන් තාරකා දිලේ
රන්  රසුදැල් මල් හසරැල් සැසලෙනා හඳේ
මේ නිකැලැල් ජීවන මල් මාලතී පිපේ
ජීවිතයෙන් ජීවිතේ වාසනා රැදේ

මල් මුතුලැල්...

ගුම් විහගුන් පෙම් පබැඳුම් මුමුණ්නා උදේ
මාරුතයෙන් චාමරයෙන් ගායනා රැදේ
රන් සිහිනෙන් ගිම් නිවමින් සැතපෙනා දිනේ
නෑ ලැතැවුල් සෝ කදුලැල් මා ඔබේ ලොවේ
ජීවිතයෙන් ජීවිතේ වාසනා රැදේ

මල් මුතුලැල්...

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X