නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

මලට රේණුසේ ඔබ ලග ඉන්නම්


මලට රේණුසේ ඔබ ලග ඉන්නම්
සඳට තරුව සේ තනිය මකන්නම්
නෙතට කඳුල සේ නෙත ලග ඉන්නම්
මියෙන තුරා ආදරේයි කියන්නම්

සිනා පිරුණු මුව නිරන්තරේ පෙනේවිනම්
ආල කතන්දර හොර රහසේ කියාවිනම්
ඔබේ තුරුලේ උණුසුම් සුව ලැබේවිනම්
මියෙන තුරා ආදරේයි කියන්නම්

පාළුව මකනා කවියක් සේ ඇසේවිනම්
මා සවනේ රෑව් දිදි රෑදි ඉඳිවිනම්
ඔබ කිසිදා මා සිත නොතලා රෑදේවිනම්
මියෙන තුරා ආදරේයි කියන්නම්

1 comment:

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X