නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

මේ නිල් අහස තරම්


මේ නිල් අහස තරම්
මේ නිල් මුහුද තරම්
මට ආදරේ කියලා
නොසලා ඇහි පිල්ලම්
මුහුනට මුහුන තියන්
මගේ ජීවිතේ ඉදලා
හරි ආදන් ඉදලා
මුළු ජීවිතෙන්ම බැදිලා
මේ හිතද හිතක් කරලා
මා කෙරෙන් මිදිලා ඇයි මේ
සංසාරේ සුවඳක් දී
රෑ සඳට හොරෙන්
ලං වුයේ ඔබම තමා
මා නිදියද්දි
හිත අරගත්දා
හිස සිපගත්දා
මාවත් මගෙන් අරන්
මොනවාද මට දුන්නේ..
රිදවන්න සුසුමක් දී
දුක්බර සුලඟින්
වෙන්වුයේ ඔබම තමා
මා හට දුක දී
කදුලක් දීලා
තනියක් දීලා
මාවද අයින් කරන්
මොනවාද ඔබ ලැබුවේ...

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X