නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

රාමලාන් සඳ පසලොස්වක සඳ - ramalan sada (සොමසිරි මැදගෙදර)


රාමලාන් සඳ පසලොස්වක සඳ
එකම සඳක් කරන්න ආසයි
සඳ එන්න පාතිමා මගේ ගෙට
මම බණ්ඩාරේ ඉන්නෙ තනියම

නුබ ඉන්නෙ කුලියට මම ඉන්නෙ කුලියට
නුබේද රට මගේද රට කාගෙද මේ රට
අපේ උනානම් ඇයි අපි ඉන්නෙ කුලියට

නුබෙ පල්ලියේ හඬ මගෙ පංසලේ හඬ
වෙනස් උනත් වෙනස් නොවෙයි දෙහදක ඇති හඬ
සාමයට මඟයි ප් රේමය වරෙන්කො මගෙ ගෙට

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X