නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

මුතු මුතු වැස්සේ පට කුඩයෙ තනිවෙලා - muthu muthu wesse (සොමසිරි මැදගෙදර)


මුතු මුතු වැස්සේ පට කුඩයෙ තනිවෙලා
සුදු මුදු මැනිකෙ කොහි යන්නෙ සැගවිලා
තෙමි තෙමි වැස්සේ ඇයි ඉන්නෙ හිනැහිලා
යමු අපි හනිකේ එක කුඩයෙ සැගවිලා...

පලුවෙි වැහි බිරමෙි තනිවි බලා හිදින්නේ
කාටදො පවසන්නකො ඔබගෙ සෙනේ පුදන්නේ
මා ලැබු සිත් වෙදනා ඇයගෙ ලොවෙ පෙර දිනේ
නැ මැකි මතකෙන් මගේ එය ම⁣ා සිතේ දරන්නේ...

මුතු මුතු වැස්සේ....

ජිවි⁣තේ හැම කාලයේ ඔබගෙ ලොවෙ රෑදෙන්නෙ
රෑ දිවා දුක හා සැපේ හිදිමින් පලා නොයන්නේ
මෙ ලෙසේ තනි ජිවිතේසැමදා ගෙවා පතන්නේ
ආදරෙ පිලිගන්න බෑ යලි මා මුලා නොවන්නේ

මුතු මුතු වැස්සෙ......

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X