නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

රෑ පුරා පායනා තාරුකා - raa pura payana (භාතිය සහ සන්තුෂ් - bhathiya and santhush)


bhathiya and santhush sinhala song lyrics


රෑ පුරා පායනා තාරුකා
පහන් සේ දිදුලනා
දෑස පා මා දිහා හිනැහුනා
බල බලා ලංවෙලා
ඔබ එදා

තරු නෙත් දෙකින් ඉගිකලා
මා හදට ලංවෙලා
ඔබ ආවා මා සොයලා
සීත රෑ ඒ ලෙසේ
කාටදැයි මල් සිනා මගෙ ලොවේ
හීනේ බිද දමා ඔබ ගියේ

හැගුමන් සිතින් පියඹලා
එනවා ඔබ සොයා
තනි වීලා පාළුවේ මා
අද ඔබේ යහනතේ
හීනයක් මෙන් සිතා තැවුනා මගෙ ලොවේ
හීනේ බිද දමා ඔබ ගියේ

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X