නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

ඔබ ගියාම දුක මට දී - oba giyama duka mata dee (නිරෝෂා විරාජිනී - nirosha virajini)


Nirosha virajini sinhala song lyrics


ඔබ ගියාම දුක මට දී
දුක දරා ගන්න නොහැ කී
ටජ් මහල් සිහින ඉති රී
සිත අනාථ වී සර මී

ඔබ ගියාම දුක මට දී
හිරු හදිස්සියෙන් මියැ දී
ලොව සැනෙන් අදුරෙ ගිලු ණී
තරු උමතු දුකින් දැවු ණි

ඔබ ගියාම දුක මට දී
ඔබ ගියා කියා නොසි තී
ඔබ ගැනම සිහින පුර මී
දුක තුළ ද ඔබව දකි මී

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X