නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

අහස පුරා තරු එළිය මදිද අද - ahasa pura tharu (නිරෝෂා විරාජිනී - nirosha virajini)


Nirosha virajini sinhala song lyrics


අහස පුරා තරු එළිය මදිද අද
දෙව්රම් වෙහෙරම පාඵයි අප්පච්චි
පාවී ආ ගණ අදුරු වලාවක්
සද ගිනි හින්දුර ඈතක අප්පච්චි

හිරු සදු නැති ලොව පහනක් වන්නට
මතු ලෝතුරු බුදු වි
පෙර බුදු සමයක විවරණ ලැබුවා
මතකද අප්පච්චි

සාර සංඛ් ය වූ කල්ප ලක්ෂයක්
මොහොතින් වියැකෙද්දි
දෙව්රම් වෙහෙරේ බුදුන් දකින්නට
ආසයි අප්පච්චි

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X