නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

මාරුතයක ඔබ පැටලී ආවද - හුස්ම ඔයා - maruthayaka ona husma oya (Sandeepa Jayalath)


maruthayaka oba patali awada

මාරුතයක ඔබ පැටලී ආවද මේ වාරේ
සංසාරේ අල්ලාගෙන යන්නට අත මාගේ
ඔබ කොයි කාලේ කාටවත්
බෑ දෙන්නට මොහොතකටවත්
ඔය අල්ලාගත් අත පපුවට තියාන
ඉන්නම් ඔයා ලගින්

ගැහෙන මගෙ පපුව පුරා
වැටෙන මගෙ හුස්ම ඔයා
මගෙ හුස්ම නුඹයි
මගෙ සිනහ නුඹයි
මගෙ ජීවිතයම නුඹමයී

ආදරයට හුස්මන් තැවරූ ඔබමයී මාගේ
ජීවිතයට හුස්මත් ගෙන ආවේ සංසාරේ

ඔබ කොයි කාලේ කාටවත්
බෑ දෙන්නට මොහොතකටවත්
ඔය අල්ලාගත් අත පපුවට තියාන
ඉන්නම් ඔයා ලගින්

ගැහෙන මගෙ පපුව පුරා
වැටෙන මගෙ හුස්ම ඔයා
මගෙ හුස්ම නුඹයි
මගෙ සිනහ නුඹයි
මගෙ ජීවිතයම නුඹමයී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X