නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

මල්සර හී සරින් ඇස් පිල්ලම් යටින් - malsara hee sara (ශෂිකා නිසංසලා - shashika nisansala)


shasika nisansala song lyrics


මල්සර හී සරින් - ඇස් පිල්ලම් යටින්
රින්ගා කාටත් හොරෙන්
කවුරුත් නති සිත් මලින්
ඉල්ලන්නෙ මා ඔබෙන් දෙනවාද මා හට
දෙනවාද මට ආදරේ

මල්සරාගෙ දුන්න වැරදී
මටම වැදුනාදෝ
පාලු නගරේ ඉන්න ආසයි
ඉඩක දෙනවාදෝ
දිගන්තයකින් අනන්තෙට යන
පාර ලග ඉන්නම් - ඔබට ලන්වී

හදේ දොරටුව ලගට ඇවිදින්
සිතද ඉල්ලන්නේ
මගේ නගරේ තවත් කෙනෙකුට
ඉඩක් නෑ දෙන්නේ
වසර ගනනක් පෙරුම් පුරලා
මැවූ මන්දීරෙ - මටම හිමි වූ

මල්සර හී සරින්

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X