නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

හැමදෙයක් පෙනේ එක දෙයක් වගේ - hamadeyak pene eka deyak (බාචි සුසාන් - bachi susan)


Bachi Susan sinhala song lyrics

හැමදෙයක් පෙනේ එක දෙයක් වගේ
මම විදිම් සෙනේ මහ මෙරක් වගේ
ඔබ යමින් නතර වුව ගුවන් තලේ
මම සෙමෙන් සෙමෙන් එමි නිසන්සලේ

මල් පිපෙන මහ කැලය මනරම්
වැසි වැටෙන වැලි කතර සුපසන්
තරු ගිලෙන කලු කුහර වුව
පිරිනමයි මිතුදම්... පිරිනමයි මිතුදම්

හැමදෙයක් පෙනේ එක දෙයක් වගේ....

භව සසර අතර මග සිටියෙම්
ඔබ ලබන උරුම හැම සතුවෙම්
රලු සරින් පැමිණියද
ඔබම වේ මට සැනසුම්...මට සැනසුම්...

හැමදෙයක් පෙනේ එක දෙයක් වගේ...

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X