නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

දුන්නු වේදනා - Dunnu wedana (Nirosha Virajini)


Nirosha virajini sinhala song lyrics


දුන්නු වේදනා මෙ නෙතින් උතුරලා
මතක රෑස්වෙලා හිත අයාලේ ගියා
හිතෙන්නේම නෑ ඔබ මගේ නොවෙ කියා
ජීවිතෙම දෑන් මගේ හීනයක් වෙලා
කෙටි කලයකින් හමුවී මගේ  ජීවිතෙට පෑමිනි
ලස්සනම සිහිනෙකි ඔයා

මේ සීත වස්සානේ පාලුව දවන්නේ
තනිකමයි හදවත සරන්නෙ
මෙ අන්ද හිත මනේ මතකය තෑවෙන්නෙ
සෝ සංකා හිරිහෑර කරන්නෙ
කෙටි කලයකින් හමුවී මගේ  ජීවිතෙට පෑමිනි
ලස්සනම සිහිනෙකි ඔයා

සද නේන රෑයාමෙ සසලව හිදින්නෙ
කලුවරයි දසතින් හමන්නෙ
වෑටෙන හුස්මක් ගානෙ ඔබවමයි සිහිවෙන්නෙ
ඔබ කොහෙද හිදින්නෙ
කෙටි කලයකින් හමුවී මගේ  ජීවිතෙට පෑමිනි
ලස්සනම සිහිනෙකි ඔයා

දුන්නු වේදනා....

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X