නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

ඔබ දකින දකින හැම වාරේ - oba dakina dakina (චන්ද්‍රසේන හෙට්ටිආරච්චි - chandrasena hettiarachchi)


chandrasena hettiarachchi , sinhala song lyrics


ඔබ දකින දකින හැම වාරේ
හද බැදුනු රැදුනු හැටි මාගේ
සිතේ තනිය තනිය මැකුනාවේ
ළං වෙන්න දෙන්න ඔබ මාගේ....//
දකින දකින හැම වාරේ
හද බැදුනු බැදුනු හැටි මගේ

මනහාරයි ඔබේ මනමාලයි සෙනේ....//
රගදෙන්න දෙන්න අංගනාවී
හඳ මඩල පුරා පෙම් රස උතුරා
ළඟ ඉන්න ඉන්න ඔබ මාගේ

ඔබ දකින දකින...//

රස ප් රේම වැලේ එතිලා ගෙතිලා...//
රැක ගන්න ගන්න බැදි ආලේ
ඔබ එන්න එන්න පෙම ගන්න ගන්න
සැනසෙන්න සදා ළඟ මාගේ

ඔබ දකින දකින.....

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X