නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

මුහුණට ගෑවෙන්න - muhunata gawenna (නිලාන් හෙට්ටිඅරච්චි - nilan hettiarachchi)


nilan hettiarachchi, sinhala song lyrics


මුහුණට ගෑවෙන්න
තව හුස්මක් ගන්න
හිත හිරි වට්ටන්න
ආසන්නයි ඔන්න
තාලෙට කිව්වා ඔයා

චුට්ටක් හුරතල් වෙලා
සහනය සෙව්වා එදා
ආසම තැනකට වෙලා
හදවත සම්බන්ධ කරලූ
නැංගුරුම ගැලවූ
නෞකාව දුර ඇදෙනවා

ඔබ මට අවබෝධ නොකෙරූ
වෙන්වීම නම් වූ
පවුකාර කම විඳිනවා
බැරි වුණොතින් දෙන්නට එක්වෙන්න
රහසින් හරි එන්නම් පිළිගන්න
නිතරම මා ලඟ ඔබ කියු වැකිය
විහිළුවකට පමණක් ගත හැකිය
තාලෙට කිව්වා ඔයා

චුට්ටක් හුරතල් වෙලා
සහනය සෙව්වා එදා
ආසම තැනකට වෙලා
හදවත සම්බන්ධ කරලූ
නැංගුරුම ගැලවූ
නෞකාව දුර ඇදෙනවා

ඔබ මට අවබෝධ නොකෙරූ
වෙන්වීම නම් වූ
පවුකාර කම විඳිනවා
පළවෙනි සිපගැන්මේ තිබුණු රසේ
අඩුවේගෙන ගිය හැටි පුදුම හිතේ
ගැළපුණු අපි අන්තිමේ නොගැළපුණේ
අවසානය එහෙමයි සිද්ධ වුණේ…

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X