නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

කවිකාරියෙ සින්දු කියනා ළදේ - kawikariye sindu kiyana (කීර්ති පැස්කුවෙල් - keerthi pasquel)


Keerthi pasquel sinhala song lyrics


කවිකාරියෙ සින්දු කියනා ළදේ
නුඹදෝ රැහේ කෝකිලා
මගෙ පාඩුවේ යන්ට යනවා ඔහේ
අනේ ස්වාමි සැන්දෑ වෙලා

දෙකනෙ රිදී තෝඩු ලා නළලෙ කොකුම් පාට ලා
වීනා වයා තලෙට කවි ගී අසා ආවෙ මා
වීනා වයා කවි ගී කියා
අපි යන්නෙ රුපියල් සොයා

හිඟමන් නොයා මාවතේ මහදේ රැඳෙන් රූපිකා
සසරේ ගෙනා ආදරේ අඳුරයි ඔබේ දෝතටා
දෙවි සාමිනේ මන්දා අනේ
සිත මාගෙ චංචල වෙලා

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X