නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

තව දවසක් හමු වී - thawa dawasak hamu wee (කීර්ති පැස්කුවෙල් - keerthi pasquel)


Keerthi pasquel sinhala song lyrics


තව දවසක්
හමු වී..
ඉමු මේ භවේ 
එක සැරයක් දුටුවත්
ඇති දෑස් ඔබේ
ඔබ වෙනුවෙන්
හැඬුව තරම්
කියන්න හීං සැරේ 
තව දවසක්
හමු වී..
ඉමු මේ භවේ 

මදපවනේ
මුසු කෙරුවේ
යළි නොඑනා
මතක අපේ 
නිදි පැදුරේ
ගෙවන පැයේ..
සිහි කෙරුවා
සුවඳ ඔබේ ජිවිතේ.. පාළුයි මගේ 

තව දවසක්
හමු වී
ඉමු මේ භවේ 
එක සැරයක්
දුටුවත්
ඇති දෑස් ඔබේ 

තරු දෙවැටේ
පිපෙන සඳේ 
දුක වැඩලා
ලොවට අපේ 
කිරි සයුරේ
මුතු පතුලේ 
සැඟව ගියා
මැණික මගේ ආදරේ ගීයක් වගේ .

තව දවසක්
හමු වී
ඉමු මේ භවේ 
එක සැරයක්
දුටුවත්
ඇති දෑස් ඔබේ 
ඔබ වෙනුවෙන්
හැඬුව තරම්
කියන්න හීං සැරේ .
තව දවසක්
හමු වී  ඉමු මේ භවේ .

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X