නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

කවදා හෝ සසර කතර අතරමග දී - kawada ho sasara kathara (ඇන්ජලින් ගුණතිලක - anjaleen gunathilaka)


කවදා හෝ සසර කතර අතරමග දී
දුටුවා ඔබ මට අමතක නොවන තැනකදී
එතැන් පටන් මම එමි සෙවනැල්ල නියා⁣වී
කියන්න බෑ මහිමය මා බැන්ද දයාවේ

කවදා හෝ සසර කතර අතරමගකදී..

මිදුලේ ඇති ආලෝකය නිවසට එන්න..//
සුදු ඔබගේ දෑතට ම⁣ගේ දෑතම මෙන්න..
මිදී දුකින් රස බලන්න සිතමි මීවිතේ
රිදී ඉරකි ඔබ මාගේ අදුරු ජීවිතේ..
අදුරු ජීවිතේ...

කවදා හෝ සසර කතර අතරමගකදී...

පවසනු බැරි නම් ඉදිරියේ කරැණු ඔබේ හිතේ..//
මට පණිවිඩ එවනු මැනවි කුරුල්ලෙකු අතේ..
දුකයි සැපයි ජයයි පරාජය සැම මැද්දෙන්
ඔබෙයි මගෙයි අදුරු ලොවට සද පායද්දෙන්..
සද පායද්දෙන්..

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X