නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

කල්පනා ලොව මල් වනේ- kalpana lowa mal wane (අබේවර්ධන බාලසූරිය - abewardana balasuriya)


"කල්පනා ලොව මල් වනේ
සිහින රජ දහනේ
ආදරේ//

නීල අහසේ තාරකා සේ
ඈ නුවන් දල්වා බලන්නී
ප් රේමයේ මායා දැලින් මා
සිත් නුවන් බඳවා තබන්නී

මා වටා සහසක් යුගත් පා 
ඈ රුවින් පිළිරූ මැවීලා
පාව යයි මුළු ජීවිතේ සුදු
මීදුමෙන් දැවටී එතීලා
"

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X