නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

හිනැහෙන්න රෝමියෝ මමයි - hinehenna romiyo mamai (වික්ටර් රත්නායක - victor rathnayaka)
හිනැහෙන්න රෝමියෝ මමයි
නැ රාම රාජයා ඔඹයි
සුසුමේ ගැලී නයනේ වෙලී
මා දෑස භාවනා කරයි

නාලිය රුව දීලා
පාමිණි හඬ වාලා
උක් දඬු කැලේ
මල් සර සැ ලේ
වසන්ත කාලයේ

ලා හිරු කැන් පායා
මා හද පිඹිදීලා
කින්නර කොනේ
රංඟන දිලී
නුවන් අවන් හලේ

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X