නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

අතහැරෙනා අතැඟිල්ලෙන් මා මිදිලා - athaherena athagillen (මිහිදු ආරියරත්න - mihindu ariyaratne)


Mihidu ariyarathna , sinhala song lyrics


අතහැරෙනා අතැඟිල්ලෙන් මා මිදිලා
සමුගෙන මා තනිවෙන්නම් මතු සැමදා
සැමරුම් තනියෙන් හිත විඳී
එදා ඔබ මා සතු නොවී
මඟහැරුනා අපි ආදරී
තවමත් නෑ වෙනස් වෙලා
දැන උන්නා නම් හිත එදා
ඔබ ඉන්නෑ දුරස් වෙලා
වෙන් වෙලා

සදාතනයි එදා හිත තියේවී
ඔබ ගැන තවම සිතා
අකාලිකයි පෙමත් ඔබ දකීවි
මතු මා ලඟ රැදිලා
තුරුලේ උන් හැටි
මතකයි මා වැලපෙමී
තවමත් නෑ වෙනස් වෙලා
දැන උන්නා නම් හිත එදා
ඔබ ඉන්නෑ දුරස් වෙලා
වෙන් වෙලා

හඬාවැටි පලක් නොම තියේවි
ඔය හිත දෙතැන තියා
පමා නොවි නිමක් සොයමු ප්රේමි
අපි අපි ගැනම සිතා
තුරුලේ උන් හැටි 


No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X