නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

බුදුන් දැක නිවන් දකින්න - budun daka niwan (චාමර වීරසිංහ - chamara weerasinghe)


Chamara weerasinghe sinhala song lyrics


බුදුන් දැක නිවන් දකින්න මේ සංසාරේ
අපි ඇසු බණ මදි වුනාද මේ ධම් දීපේ
සිල් ගත්තා පින් කෙරුවා දිවා රෑ දෙකේ
අතරමං වුනේ කොහොමද අපේ ජීවිතේ
අපේ ජීවිතේ

සාදුකාර දී ගිය ගිය පන්සල් ගානේ
පැතුවා හැමදා පේවී අපි නිර්වාණේ
දැහැමි සිතින් පහන් තියා මහ බෝ සෙවණේ
වැඳ වැටුනා ගාථා කියා අපි තුන් සරණේ

භාර හාර වී වැඳ වැඳ අටමස්ථාන
කරුණා කෙරුවා පේවී මුණි සිරි පාදේ
සැදැහැ සිතින් නිවන් පතා දළදා මැදුරේ
මල් පිදුවා ගාථා කියා අපි තුන් සරණේ

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X