නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

බුදු පදවි පතාගෙන දරුවන් රකිනා - budu padawi pathagena (චාමර වීරසිංහ - chamara weerasinghe)


Chamara weerasinghe sinhala song lyrics


බුදු පදවි පතාගෙන දරුවන් රකිනා
අම්මා තවමත් ගිනිහල් ගේ ගිනි අතරේ...//

මහලු මඩමකට විවරණ පිණිස ගියාදෝ...//
උඩු මහල් තලාවේ රතු පලසේ වැජඹෙනදා
ඇගෙ දරුවෝ... ඇගෙ දරුවෝ.....

බුදු පදවි පිණිස දූ පුතුන්ට
සිත දන් දුන් අම්මා...//
තවමත් ගිනි උහුලනවා මේ සසරේ
තවමත් ගිනි උහුලනවා අම්මා සසරේ

බුදු පදවි පතාගෙන දරුවන් රකිනා...
අම්මා තවමත් ගිනිහල් ගේ ගිනි අතරේ...//

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X