නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

අනාවැකියක් කියනවානම් - anawekiyak kiyanawanam (මිහිදු ආරියරත්න - mihindu ariyaratne)


Mihidu ariyarathna , sinhala song lyrics


අනාවැකියක් කියනවානම්
ආදරේ වෙනුවෙන්
සිනා දහසක් පිපෙනවා ඇත
මගේ වෙනවානම්

මලෙහි අවසර ලැබෙන තුරු මල්
පෙති නොවිඳි බඹරුන්
මම වෙමිය සොඳුරියෙ //
එනයින් ඔබ පිපෙ සුවඳින්
සුවඳින්

සඳෙහි අවසර ලැබෙන තුරු සඳ
දිය නොවිඳි කුමරුන්
මම වෙමිය සොඳුරියෙ //
එනයින් ඔබ පිපෙ සුවඳින්
සුවඳින්


No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X