නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

ඇසි පිය ගසන හැම තැනම ඔබ ඉන්නවා - asi piya gasana hema thanama (දිමංක වෙල්ලාලගේ - dimanka wellalage)


dimanka wellalage sinhala song lyrics


ඇසි පිය ගසන හැම තැනම ඔබ ඉන්නවා
නෙත නිදි නැතිව පැතු හීන හිත දවනවා
මම දුර ඈත...ඔබ එක්ක පියමනිනවා
අද ඔබ නැතිව ඔබ එක්ක මම ඉන්නවා
හිත දවනවා නෙත ඉකි බිඳිනවා
අද ඔබ නැතිව ඔබ එක්ක මම ඉන්නවා

නෑ සුදු සේල මුතු මාල කුමරී මගේ නිල් නෙතු දෑල
හැමදාම අහිමී ඔබේ මගේ මනමාල හිත තාම
නුහුරුයි වගේ බැමි බිඳදා නුඹ ගාව සැතපෙමි කෙසේ
හිත රිදෙනවා හිත ඉකිගසනවා
අද ඔබ නැතිව ඔබ එක්ක මම ඉන්නවා

ඔබ දුර ඈත සිතිජයක තරුවක් වගේ
මම තනියෙන්ම මෙහි මෑත මහ සාගරේ මතු යම්
දිනෙක ඔබ නේන බව මට හැඟේ මියයන තුරූ
තනියෙන්ම වාවනු කෙසේ ගතු කියනවා හිත
ඉකි බිඳිනවා
අද ඔබ නැතිව ඔබ එක්ක මම ඉන්නවා

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X