නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

ඇස් දෙක පුරා හීනෙන් වගේ - as deka pura heenen wage (ශෂිකා නිසංසලා)


shasika nisansala song lyrics


ඇස් දෙක පුරා හීනෙන් වගේ
මං මැවූ කෝලම් කතා
දෝතින් බදා ආදරෙ කරා පණටත් වඩා
යන්නම් යන්නම් යන්න කිව්වම
ඉන්න සතුටින් කියා
එන්නම් එන්නම් ඉන්න තැනකට
එන්න කිව්වොත් ඔයා

හෝ...
පෙර භවයෙදී අපි මේ වගේ හමුවෙන්නැතී
මං ආදරෙන් තුරුලට වෙලා නවතින්නැතී
යන්නම් යන්නම් යන්න කිව්වම ඉන්න සතුටින් කියා
එන්නම් එන්නම් ඉන්න තැනකට එන්න කිව්වොත් ඔයා

හෝ...
පෙරුමන් පුරා ලඟ ඉන්න පිං පුරවන්නැතී
ඔය ආදරේ කාටත් වඩා මට වෙන්නැතී
යන්නම් යන්නම් යන්න කිව්වම ඉන්න සතුටින් කියා
එන්නම් එන්නම් ඉන්න තැනකට එන්න කිව්වොත් ඔයා

ඇස් දෙක පුරා හීනෙන් වගේ මං මැවූ කෝලම් කතා
දෝතින් බදා ආදරේ කරා පණටත් වඩා
යන්නම් යන්නම් යන්න කිව්වම ඉන්න සතුටින් කියා
එන්නම් එන්නම් ඉන්න තැනකට එන්න කිව්වොත් ඔයා

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X