නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

මා ආදරියේ- Ma adariye (Theekshana Anuradha)


SAW n TM
මා ආදරියේ මගෙ ආදරියේ
කවුරුන්ද සුකුමාල සුන්දරියේ
සද රාජිනියේ සද රාජිනියේ
නුඔ කවුරුන්ද කවුරුන්ද ආදරියේ

නීල ඔබෙ දෑසේ බැල්මෙන් සැනසීලා
කෝමල මදහාස හසරැල් සිහිවීලා
සිහින දකිමින් සැනසෙන්නේ තනිවීලා
කවුද ඔබ කවුද සුර අගන ලීලා//

නොසිතු විලස මා දෙනෙතේ පොපියාලා
නුදුටූ අයුරින් ඔබ යනවද සැගවීලා
ලොවම ගෙනවිත් මගේ සුරතේ නවතාලා
කවුද ඔබ කවුද සුර අගන ලීලා//

මා ආදරියේ…

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X