නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

ඔබ ලග නෑති මේ සසරේ - Oba laga nathi (Rookantha)


ඔබ ලග නෑති මේ සසරේ
තනි කම දෑනුනා අදුරේ
පෑතුවා ඔබෙ සිසිල උනුසුම් කතරේ
ඔබ මා ලග නෑති අතරේ
රන් දේදුනු පෑයු දා
ඔබ හා මා එක් වූ දා
මතකයි ඔබෙ සුදු අත ගෙන පියමෑන්නා
පොද වෑස්සක අපි දෙන්නා...

විලද පොරි ඉහලා
අපට සුබ පෑතුවා
අසිරි හඩ දිලා
මංගලම් කීවා
සුවදින් පිරී හසරල් ඔබේ
මගේ මුවගට ලන් වුවා
ඔය රුව මගෙ නෙතු දුටුවා

සද කිරන වෑදිලා
මල් සුවද දෑනිලා
පිනි දහදිය වෑටිලා
ඔබෙ මුහුන තෙමිලා
ඔබ හා මෙම දෙදෙනෙක් කියා
සිතුවා ඉවරයි සිතුනා
රෑය පහන් කලා දෙදෙනා

ඔබ ලග නෑති මෙ සසරේ ...

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X