නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

Merry Christmas baby - Yohani I break down
Every year
When this time comes around
I already know
How it looks like
In town

Merry Christmas baby
You don't come home
Merry Christmas darling
Watch me
From above

I turned down
A date
Oh dear
I wish some snow
Could heal my sorrow
Unsteady this month
My heart And it prays for a smile

Merry Christmas baby
You don't come home
Merry Christmas darling
Watch me
From above

සීතලෙන් මිදිලා කඳුලේ
සිහිනයේ නුඹ මැවේ
ආදරෙයි තාමත් සොඳුරේ
නැතත් මා අසලේ

Merry Christmas baby
You don't come home
Merry Christmas darling
Watch me
From above"

1 comment:

  1. සුබ නත්තලක් වේවා

    ReplyDelete

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X