නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

වන වදුලේ වසන්තය⁣ට හෝයියා - wana wadule wasanthayata (චාමර වීරසිංහ - chamara weerasinghe)


Chamara weerasinghe sinhala song lyrics


වන වදුලේ වසන්තය⁣ට හෝයියා... හෝයියා...
බිමි තැන්නේ කැකුලියො ටික මගෙ දෙයියා
මෙිවා දැකීමෙන් මගේ හිත ගත දොයියා
කැකුලු හාල් බත් කයිදෝ මෙි අයියා

වැව් බැඳි රටට බත් දෙන්නේ අපෙ ගොයියා
කනයා නැති තැන පණ්ඩිත කාවයියා
මම නැති දා කවුරැද තැන්නේ අයියා

කුරහන් රකී ගම රකිනා මගෙ දෙයියා
ගොවිතැන් බලන්නේ වැහි පොද දෙන දෙයියා
වාසිටි ඉන්නේ බිමි තැන්නේ පොඩිඩා
කැකුලියො ඇති තැන මම වෙමි ලොකු අයියා...

වන වදුලේ වසන්තයට ...

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X