නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

ලොවෙන් අඩක් සුව නින්දේ - lowen adak (චාමර වීරසිංහ - chamara weerasinghe)


Chamara weerasinghe sinhala song lyrics


ලොවෙන් අඩක් සුව නින්දේ
ඔබ පමණක් ළැතැවිල්ලේ
යශෝදරා උනාත් ලදේ
මම සිදුහත් කුලේ නොවේ.

නිදිබර නෙත කදුළු දොවා
එපා මනෙත සතප වන්න.
මගේ දෙනතට දෙනෙත තියා
ආදරෙයෙන් තරු ගනින්න.

සියුමැලි ඔය ඇගිලි තුඩින්
එපා මහිස පිරිමදින්න
මදු බදුනට පෙම් කල මා
ඔබේ පෙමින් මුදාලන්න

ලොවෙන් අඩක් සුව නින්දේ
ඔබ පමණක් ළැතැවිල්ලේ
යශෝදරා උනාත් ලදේ
මම සිදුහත් කුලේ නොවේ.

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X