නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

සුරංගනවී මගේ - Suranganawi Mage (Ruwan Hettiarachchi)


ruwan hettiarachchi sinnhala song lyrics


සුරංගනාවී මගේ හඳක් වගේ පායලා
හිතේ තියන ආදරේ ඇස් දෙකේම ලියැවිලා...//
මේ තරම් - හීනයක් - නෑ ඉතින් - ලංවෙලා..
සත්තමයි - ආදරේ - තටු අරන් - ඉඟිලිලා...//

සිනාසෙන්න ආදරෙන් ඉහේ මල් පිපේ පිපේ
හිතින් වින්ද වේදනා කොහේදෝ ගියේ ලදේ...//
මේ තරම් - හීනයක් - නෑ ඉතින් - ලංවෙලා..
සත්තමයි - ආදරේ - තටු අරන් - ඉඟිලිලා...

රෑ ගොම්මනේ - ගුලිවෙලා තනිවුනේ...
මේ ආදරේ විදගමූ සුන්දරී...

මගේ පුංචි පැල්පතේ පහනමයි ඔයා සඳේ
නිවී යන්න දෙන්නෙ නෑ දිවුරමි සඳා ප් රියේ...//
මේ තරම් - හීනයක් - නෑ ඉතින් - ලංවෙලා..
සත්තමයි - ආදරේ - තටු අරන් - ඉඟිලිලා...

රෑ ගොම්මනේ - ගුලිවෙලා තනිවෙමූ...
මේ ආදරේ විදගමූ සුන්දරී...

සුරංගනාවී මගේ...//

ගායකයා : රුවන් හෙට්ටිආරච්චි 
සැකසුම : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X