නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

සොදුරු ලඳුනි මා වියරු උනේ ඇයි - soduru laduni (චාමර වීරසිංහ - chamara weerasinghe)


Chamara weerasinghe sinhala song lyrics


සොදුරු ලඳුනි මා වියරු උනේ ඇයි
නුඹ ගැන නොසිතා කුරිරු ලෙසින්
ඇසුරු සැනින් ඉක්මන් උන මගෙ අත
පුපුරු ගසයි සාත රිදුමි දෙමින්
ඉවසුන් නැති මට සමා කරන්

සැක ඇති තැන් දැක මුලා උනෙමි මම
සිත වාවාගනු බැරි තැනදී
සියල්ල උනු පසු තේරුමි ගත්තෙමි
ඔබට නපුරු උනු මා වැරදියි

ඉකා බිඳ බිඳ නුඹ හඩා වැටෙන හඩ
යලා අැසුනා රැවි පිලි රැවි දී
උණු කඳුලක උණු රස දැනුනා මට
ඔබගේ දෙකපුල් සාපගද්දී

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X