නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

සිත හඬයි මා තනි වී - sitha hadai maa thani wee (නිරෝෂා විරාජිනී - nirosha virajini)


Nirosha virajini sinhala song lyrics


සිත හඬයි මා තනි වී
මා දාවලයී මේ ශොකේ
ආදරයෙන් මා ලැබුවේ
කඳුල පමණද මේ ලොකේ

ඔබගේ සුරත ගෙන සයුරු තෙරේ හිඳ
දිනක සීත සැන්දැවේ
හැඬුව අයුරු මට අදුරු සිතුවමකී
තාම රැඳුනු මා දෑසේ
සිහිනයක්ව මායාවේ
ඇයිද මා මුලවේ තනිකලේ වියෝගේ
සෑමදා ප් රියේ
මා ඔබට ආදරේ ඔබට ආදරේ

ඉන්න බෑ ලංව ඉතින්
සතුට හිමි නෑ සිතට මගේ
ඇයිද මගේ රත්තරනේ දීවිය අද මේ අදුරු කලේ

ඔබගේ සුවඳ මට තවම දැනෙනවා
පාලූ සීත රෑ යාමේ
ඇත කොහෙද දැසේ දසුන හැර
සිහිනයාක්ව වෙන් වුයේ
ආදරේට පිටුපැවේ
සඳට අහස වාගේ මලට සුවඳ වගේ
සෑමදා ප් රියේ මා
ඔබට ආදරේ ඔබට ආදරේ

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X