නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

සඳ සේ බැස නොයා - sanda se besa noya (නිරෝෂා විරාජිනී - nirosha virajini)


Nirosha virajini sinhala song lyrics


සඳ සේ බැස නොයා
මගෙ ලොවේ රැඳේ නම්
කඳුලේ දුක දරා
ඔබ නමින් හිඳින්නම්
ඔබෙ දෑසේ
රැඳෙන්නම්
මියෙන්නම්

පැතුමන් බිඳ දමා
ඔබ නොයා හිඳී නම්
සිත පුරා මා වෙලෙන්නම්
දෑස සේ රකින්නම්
මගෙ සුහදේ
සනසන්නම්
සැනසෙන්නම්

පිණි මල් මාවතේ
ඔබේ දෑතේ වෙලී
ඇවිදන් යන්න ඇත්නම් පෙර වගේ
සොඳුරුයි ආදරේ
හිමිවුණා සේ දැනේ
ඔබ සදා

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X