නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

සද රෑට රෑට සද විමනට - sanda reta reta (ශෂිකා නිසංසලා - shashika nisansala)
සද රෑට රෑට සද විමනට තරු අරන් ගියා..
ඔබ ආදරේට මටත් හොරෙන් හිත අරන් ගියා..
ඔබ මෙ අවෙ මා සොයා
සසරේ පුරුදු ඇති නිසා..
පෙර ආත්මයේ මා ඔබේ නිසා..//

සිත ආදරේ කරන්න බෑ කියා..
දගකාර සේ ඉදී එපා කිය..//
සද තරු මිලිනව යා දෝ
යලි හිරු නැග ඒදෝ..
මගෙ හද ගහෙයි ඒ නිසා...

සද රෑට රෑට සද විමනට තරු අරන් ගියා..
ඔබ ආදරේට මටත් හොරෙන් හිත අරන් ගියා..
ඔබ මේ අවෙ මා සොයා..
සසරේ පුරුදු ඇති නිසා..
පෙර ආත්මයේ මා ඔබේ නිසා...

ඔබ ජේවිතේම දෙන්න මා පතා..
මට ආදරේ කරන්න ආ නිසා..//
ඔබ සද කිරනක් වේදෝ
ගන අදුරක් වේ දෝ..
මගෙ හද ගැහෙයි ඒ නිසා..

සද රෑට රෑට සද විමනට තරු අරන් ගියා..
ඔබ ආදරේට මටත් හොරෙන් හිත අරන් ගියා..
ඔබ මේ අවෙ මා සොයා
සසරේ පුරුදු ඇති නිසා..
පෙර ආත්මයේ මා ඔබේ නිසා...

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X