නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

සඳ ලතා පායලා - sada latha payala - sanda latha (කීර්ති පැස්කුවෙල් - keerthi pasquel)


Keerthi pasquel sinhala song lyrics


සඳ ලතා පායලා
මල් වැට ගාව ඉරි මා උදේ
සුදු මල් තාරුකා
ඇගෙ පරිවාර තරුවැල් වගේ
සඳුට උපමා ඔබයි ළඳුනේ
මටයි හැඟුනේ ආදරේ //

මන්දිරේ කවුළුවෙන් මං මේ උදේ
⁣නෙත් පුරා බලා ඉඳින්නේ රු ඔබේ //
ඔබට රහසේ ⁣ප් රේමාදරේ
මට දැනුනා රත්තරන් //

සඳ ලතා පායලා
මල් වැට ගාව ඉරි මා උදේ
සුදු මල තාරුකා
ඇගෙ පරිවාර තරැවැල් වගේ

වෑහෙනා මුත් ඒ ම⁣නෝලෝ චේතනා
පෙම් කරන්නත් නෑ ප් රියේ පින් වාසනා //
පාළු රාත් රියේ සඳරේණුවෙන්
පුරවන්කෝ රත්තරන් //

සඳලතා පායලා.........

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X