නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

පාවෙන්න කියා දෙන්න ඔබ එක්ක මට දුර යන්න - pawenna kiyadenna oba (රොමේෂ් සුගතපාල - romesh sugathapala)


Romesh Sugathapala sinhala song lyrics


පාවෙන්න කියා දෙන්න ඔබ එක්ක මට දුර යන්න
ලංවෙන්න ඉඩක් දෙන්න තොල් එක්ක මට තනිවෙන්න
සිහිනයට තටු මැව්වේ ඔබ නේදෝ
මොහොතකට මුළු ලෝකෙ මගෙ වේදෝ

ස්නේහෙ ආදරේ වින්දෙ මන්දරමේ
පින්තාරුවේ රැන්දු තොල් සායමේ
ස්නේහෙ ආදරේ වින්දෙ මන්දාරමේ
රැන්දුවා මත් වුනා ඔබගේ තොල් සායමේ

සන්සුන් වේ පෙම්වත් වේ ලං ලං වේ සුසුමන් මත්වේ
හද ගැස්සේ දැනේ රස්නේ ඔබ ඇත්තේ මාගේ හිත අස්සේ
සිහිනයට තටු මැව්වේ............

මන බැදුනේ ප් රිය ලදුනේ ඔබෙ මුහුනේ කැල්මන් මත්වේ
හද ගැස්සේ දැනේ රස්නේ ඔබ ඇත්තේ මාගේ හිත අස්සේ
සිහිනයට තටු මැව්වේ............//

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X