නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

ඔබෙ සුසුම් පවන් සලයි - obe susum pawan salai (දයාන් විතාරණ - dayan witharana)


dayan vithara sinhala song lyrics


ඔබෙ සුසුම් පවන් සලයි
මගෙ කොපුල් පිරා වෙලෙයි //
ඔබෙ සෙනෙහස ගොඩ ගලයි....
උනුසුමට මාව තෙමෙයි.....

මා ඔබෙයි ඔබෙම කියයි
ඔබ මගෙද මටම බයයි//
ඔබ සදක් වගේ හැඩයි.....
හෙට අමාවකද සැකයි.....

ඔබ හැගුම්බරව දොඩයි
ඒ වදන් කවිම තමයි//
ඔබෙ සෙනෙහස ගොඩ ගලයි......
උනුසුමට මාව තෙමෙයි.....

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X