නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

අපි හෙට ගැන පසුව හිතමු - api heta gena pasuwa (දයාන් විතාරණ - dayan witharana)


dayan vithara sinhala song lyrics


අපි හෙට ගැන පසුව හිතමු
අද හමුවී කතා කරමු
ආල හිතට උඩින් වැටෙන කලු වළාව
පිපිරී වැහි ඇද වැටුණට
තැති ගැන්වී පළා නොයමු

හෙට හිරු හා හිනාවෙන්න
බලාපොරොත්තුවක් වෙන්න
කඳුළැලි උල්පත් නිවන්න
ඇබින්දකට ළගින් ඉන්න

සැඩ නල බිඳගෙන ආ විට
ඉන්ද් රකීලයක්ම වෙන්න
හාත්පසම එරෙහි වෙද්දි
යමු එක්වී හිනාවෙන්න

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X