නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

මල් වියන් අතුරා ආදරෙන් - mal wiyan athura adaren (සනුක වික්‍රමසිංහ - sanuka wickramsingha)


Sanuka sinhala sindu lyrics


මල් වියන් අතුරා
ආදරෙන් ..
ඔබ එන මග මා සරසන්නම්
කීවෙමී එදා
සෙනෙහේ සිතින්...

නෑ හදේ තරහා
සිතන්නෙමී..
ඔබෙ සිනහව අමතකලන්නේ නම්
කෙසේ කියා
සැමදා මෙසේ...

සැලුනා ඉඳුරන් මගේ
තවමත් මතකයි ඒ සිහිනේ..
අඩමානේ යෟවනයේ රැවටීලා
අදරින් අඳවීලා උන්නෙමී...

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X