නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

මාගේ සුකොමල සඳ කොමලී - mage sukomala sada (රොමේෂ් සුගතපාල - romesh sugathapala)


Romesh Sugathapala sinhala song lyrics


මාගේ සුකොමල සඳ කොමලී
තනියට සිත ලග රැදි කොමලී
පිය වදනී පිය වඩනී
මාගේ සිත ලග තරු රැජිනී
නෙතු මල් ලස්සන කොද කැකුලී
පිය වදනී තරු රැජිනී

තාරුකා පිය ගට සදා නැග ප් රේමේ කඩු රැල්ලේ
නුඹ දිහා එම් සැතපිලා ඉම් නුඹගේ හසරැල්ලේ
හැන්ගිලා හිද ලං වෙයන් මට පටලා දැවටිල්ලේ
කින්නරි නුඹ ලං වෙලා ආදරේ කියනා තුරා
සිත නෑ ඉවසිල්ලේ

මාලිගාවක සුව දෙනා සිත නුඹමයි ගෙන ආවේ
ප් රෙහෙළිකාවක විසදුමක් ලෙස ලං වෙලා සිටියේ
ශාලිකාවක දහසක් නෙත් ලග තනියක් දැණුනු වෙලේ
ගීතිකාවක සුවය දී සිහිනයේ රස පහස දී
තුන් පැය ලග සිටියේ

සාගරේ රැළි ආදරේ ගැන කරනා අැවටිල්ලේ
පීදෙනා සිත ගායනා කළ ප් රේමයෙ නැවතිල්ලේ

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X